ช่องทางการฆ่าเชื้อในรถยนต์

  • Vehicle Disinfection CX-24 Model Sanitizing Spray Perfect 2021 ULV Fogger Machine

    สเปรย์ฆ่าเชื้อในรถ CX-24 รุ่น สเปรย์ฆ่าเชื้อ Perfect 2021 ULV Fogger Machine

    ช่องการฆ่าเชื้อในรถยนต์ CX-24 ได้รับการออกแบบให้สามารถฆ่าเชื้อยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหรือผู้ที่ต้องการเข้าไปในพื้นที่คุ้มครองด้านสุขอนามัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หรือออกจากพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนบางแห่งเมื่อยานพาหนะหรือผู้คนเดินผ่านช่องสัญญาณ เซ็นเซอร์อินฟราเรดจะเปิดใช้งาน จะเริ่มฉีดพ่นโดยอัตโนมัติเพื่อฆ่าเชื้อเป้าหมายที่ผ่านช่องช่องทางการฆ่าเชื้อในรถยนต์ CX-24 ใช้การฉีดพ่น ULV ช่วยลดการใช้สารเคมี ลดระยะเวลาในการฉีดพ่น ประหยัดแรงงาน...