ทัวร์โรงงาน

2019 ISSA แสดงที่เวกัสสหรัฐอเมริกา

2019 Pest World Show ในสหรัฐอเมริกา Photos

บูธ Longray ใน FAOPMA 2019 Koreaa